Publicerad

Försenad sophämtning Leksand 4/3 & 5/3

Delar av trakt 15 & 16 samt 17 & 18 fick inte tömt den 4/3 respektive 5/3 på grund av oplogade vägar och halka.

Låt kärlen stå framme tills vi har tömt dom - vi planerar att göra detta i början av vecka 11. Om det grå kärlet är fullt, kan ni ha en extra säck bredvid kärlet.

Tänk på:

  • att se till att hålla rent från snö runt kärlen, ta bort eventuella plogvallar framför och runt kärlen, annars kan inte sopbilen lyfta dem.
  • att se till att matavfallspåsarna i kärlen är lösa så underlättar du chaufförens jobb och får hela kärlet tömt.

Ta gärna del av vår information kring sophämtning vintertid. Länk till annan webbplats.