Publicerad

Försenad sophämtning måndag 1/2, trakt 8 & 9, Äppelbo, Vansbro kommun

Låt kärlen stå kvar vid hämtstället

På grund av driftproblem med sopbilen blir sophämtningen i Äppelbo försenad. Låt era kärl stå kvar vid hämtstället tills vi har möjlighet att tömma dem.

Ta loss fastfrusna matavfallspåsar

OBS! Det är mycket viktigt att matavfallspåsarna i det bruna kärlet är lösa, kontrollera därför kärlet och hacka loss fastfrusna påsar.

SMS har skickats

SMS skickas till berörda, för information om vår SMS-tjänst besök dalavattenavfall.se/sms.