Publicerad

Försenad sophämtning, onsdag 1/12, trakt 3 och 4, Björbo, Gagnefs kommun.

På grund av trasig sopbil blir sophämtningen i Björbo försenad onsdag 1/12.

Vi hämtar ert avfall så snart vi har möjlighet, dock tidigast i morgon torsdag. Låt därför era kärl stå kvar vid hämtstället tills sopbilen har varit där. Kom ihåg att se till att matavfallspåsarna i det bruna kärlet är lösa, fastfrysta påsar måste tas loss för att vi ska kunna tömma kärlet.

SMS skickas till berörda, vet du någon som inte har fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där kan även du som inte vill ha fler SMS från oss avanmäla ditt mobilnummer.