Publicerad

Försenad sophämtning p.g.a. halka, trakt 10 Styrsjöbo, Leksands kommun

På grund av halka kommer vi inte att kunna tömma kärlen i Styrsjöbo, trakt 10 i dag fredag 4/12. Vi kommer istället att göra ett nytt försök i början av nästa vecka. Låt därför era kärl stå kvar vid hämtstället tills de blir tömda, alterntativt ställ ut dem på söndag kväll. Vi tömmer dem så fort vi kan, senast på onsdag 9/12.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte har fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där kan även du som inte vill ha fler SMS från oss avanmäla ditt mobilnummer.