Publicerad

Försenad sophämtning p.g.a. halka, trakt 6 Plintsberg Lisslinda, Leksands kommun

På grund av halka hade vi inte möjlighet att tömma alla kärl i trakt 6, Plintsberg Lisslinda, i dag. Vi kommer att tömma dem så snart det är halkbekämpat, senast på fredag. Låt därför kärlen stå kvar tills sopbilen har varit där.

SMS har skickats till berörda, vet du någon som inte har fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst via dalavattenavfall.se/sms