Publicerad

Försenad sophämtning p.g.a. snö och halka

Snö, modd och is gör att det är svårt för sopbilarna att ta sig fram överallt. Det kan därför bli förseningar i sophämtningen under tisdagen 3/3.

Låt kärlen stå framme tills vi har tömt dom, tänk på:

  • att se till att hålla rent från snö runt kärlen, ta bort eventuella plogvallar framför och runt kärlen, annars kan inte sopbilen lyfta dem.
  • att se till att matavfallspåsarna i kärlen är lösa så underlättar du chaufförens jobb och får hela kärlet tömt.

Ta gärna del av vår information kring sophämtning vintertid.

Vi uppdaterar informationen efterhand.