Publicerad

Försenad sophämtning trakt 10, Gagnefs kommun

På grund av sjukdom hade vi inte möjlighet att tömma alla kärl i trakt 10 (Björka, By, Ellheden, Nysål, Bröttjärna, Holarna, Stängsla, Backen & Ersholen) i går tisdag 16/2.

Låt otömda kärl stå kvar vid hämtningsplatsen så tömmer vi dem så fort vi kan.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte har fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, sidan öppnas i samma fönster. Där kan även du som inte vill ta emot sms från oss avregistrera ditt nummer.