Publicerad

Försenad sophämtning trakt 10, Leksands kommun

Låt kärlen stå kvar vid hämtstället

På grund av framkomlighetsproblem orsakat av snöfallet blir sophämtningen i trakt 10 (Styrsjöbo, Heden, Hästberg, Jonheden, Knutsgårdarna, Rälta och Rältlindor) försenad fredag 12/3.

Hämtning sker lördag 13/3

Vår entreprenör kommer att tömma kärlen i morgon lördag. Låt därför era kärl stå kvar vid hämtstället.

Tänk på följande:

  • se till att kärlen inte står i vägen för snöröjningsfordon så att vägarna kan snöröjas och halkbekämpas så att sophämtning kan ske på ett säkert sätt under morgondagen,
  • matavfallspåsarna i de bruna kärlen måste vara lösa för att hela kärlet ska bli tömt, se därför till att lossa eventuellt fatfrusna påsar.

SMS har skickats

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms Länk till annan webbplats., där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.