Publicerad

Försenad sophämtning, trakt 11-12, Gagnefs kommun

På grund av att sopbilen måste till verkstad blir sophämtningen i delar av trakt 11 och 12 I Gagnef försenad. De kärl som inte kunde tömmas i dag, onsdag 16/9 kommer att tömmas så fort vi har möjlighet, förhoppningsvis redan i morgon torsdag. Låt otömda kärl stå kvar vid hämtstället tills sopbilen har hämtat ditt avfall.

Vi uppdaterar informationen efter hand.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms