Publicerad

Försenad sophämtning trakt 15 Dala-Floda Gagnef

På grund av driftproblem med sopbilen blir sophämtningen i delar av trakt 15 i Dala-Floda, Gagnefs kommun försenad. Följande områden kommer inte att tömmas förrän på måndag 29/7:

Mossel, Risholen, Åkergårdarna, Strandbacken samt delar av Syrholen och Holsåker.

Låt kärlen stå kvar vid hämtningsstället tils de blir tömda.