Publicerad

Försenad sophämtning trakt 2 i Nordanbyn och Nyåker, Gagnefs kommun.

På grund av sjukdom hade vi inte möjlighet att köra klart hela trakt 2 (Trätäppvägen, Nordanbyvägen, Västeråkersvägen, m.fl.) i går tisdag 28 juli. De röda prickarna på kartan nedan visar det som inte blivit tömt. Vi fortsätter att köra i området i dag så låt kärlen stå kvar vid hämtstället tills de blir tömda.

Vi hoppas att förseningen inte orsakar några olägenheter för er som drabbas och hoppas att ni har förståelse för att förseningen har uppstått då vår entreprenör, på grund av sjukdom under semestertider, tvingas sätta in vikarier som inte har erfarenhet av att köra sopbil i våra kommuner.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms