Publicerad

Försenad sophämtning trakt 3 & 4 - Åkerö, Edshult och Övermo - Leksands kommun

Sopbilen är på verkstad

På grund av att sopbilen behöver uppsöka verkstad blir sophämtningen i trakt 3 och 4 - Åkerö, Edshult och Övermo försenad. Vår förhoppning är att vi ändå ska hinna tömma alla kärl i dag tisdag 1/12, skulle det inte ske tömmer vi så fort vi kan så låt otömda kärl stå kvar vid hämtstället tills sopbilen har varit där.

Information via SMS

SMS skickas till berörda, vet du någon som inte har fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Se till att matavfallspåsarna är lösa i kärlet

Vintertid är fastfrusna matavfallspåsar som blir kvar i det bruna kärlet efter tömning ett vanligt problem, men det går att undvika. Genom att hålla matavfallspåsarna torra och se till att ta loss fastfrusna påsar i det bruna kärlet underlättar du chaufförens arbete och får hela kärlet tömt.

Ta del av alla våra vintertips för dina avfallskärl och en smidig sophämtning vintertid.