Publicerad

Försenad sophämtning, trakt 3, centrala Vansbro

Uppdatering 07:40, onsdag 26/8:

Då sopbilen blev klar snabbt på verkstaden hann vi tömma alla utställda kärl i går tisdag, ingen försening med andra ord.

Ursprunglig information tisdag 25/8:

På grund av att sopbilen måste till verkstad blir sophämtningen i delar av trakt 3, centrala Vansbro försenad. De kärl som inte kunde tömmas i dag, tisdag 25/8, kommer att tömmas så fort vi har möjlighet, förhoppningsvis redan i morgon onsdag. Låt otömda kärl stå kvar vid hämtstället tills sopbilen har hämtat ditt avfall.

Vi uppdaterar informationen efter hand.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms