Publicerad

Försenad sophämtning trakt 7 & 8 Gagnefs kommun

På grund av punktering på sopbilen kommer sophämtningen i trakt 7 & 8 i Gagnefs kommun, att bli försenad måndagen 5/7.

I trakt 7 & 8 finns områdena: Tallbacken, Kyrkbyn, Rännarheden, Wernervägen, Gärdsholen, Nedre Tjärna, Sörbyn, Gärde, Gråda, Österfors och Gräv, Moje, Övre Tjärna, Stationsområdet, Gröntuv, Hampgårdarna, Holen, Prosgårdarna.

Vår förhoppning är att kunna starta och köra klart sophämtningen under dagen men vi vill dock be alla berörda att ni låter era kärl stå kvar vid hämtningsplatsen tills de har blivit tömda.