Publicerad

Försenad sophämtning trakt 7 & 8, Smedby, Västannor, m.fl. Leksands kommun

Uppdatering 2020-07-31 07:54

Vi hann köra klart både trakt 7 och 8 under torsdagen.

Ursprunglig information

Sophämtningen i trakt 8 (Smedby, Hagen, Västannor) samt för enstaka fastigheter i trakt 7 (Yttermo) kan komma att bli försenad under torsdagen 30/8. Låt era kärl stå kvar vid hämtstället tills de blir tömda.

Vi uppdaterar driftinformationen efter hand.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms