Publicerad

Försenad sophämtning verksamheter och flerfamiljshus, Noret, Leksands kommun

På grund av trasig sopbil hade vi inte möjlighet att tömma alla kärl för brännbart restavfall vid verksamheter och flerfamiljshus i Noret, Leksand i går (se röda prickar på kartbilden nedan).

Hämtningen kommer att återupptas och färdigställas med start efter lunch tisdag 14/12.