Publicerad

Fredag 6/12 - utebliven sophämtning p.g.a. halka

På grund av halka (blöta isvägar i kombination med branta backar) kunde vi inte tömma matavfallskärlen vid Bäckbacken och Nisesgattu i Styrsjöbo den 6/12. Hämtning kommer att ske på nästa ordinarie tur den 20/12.

Eftersom matavfallskärlen är väl tilltagna i volym bör det inte utgöra något problem. Skulle ni ha svårt att få plats med matavfallet i kärlen tills dess, vänligen kontakta vår kundservice 020-200 210 eller info@dvaab.se.