Publicerad

Höga flöden i Väster- och Österdalälven, Gagnefs och Vansbro kommuner

Just nu stiger vattenflödena i Västerdalälven och Österdalälven fort och de förväntas fortsätta öka under veckan. Vi uppmanar alla som vet eller tror att de har risk för översvämning i sina källare att sätta på de tätlock som delats ut. Har du ännu ej hämtat tätlock kan du göra det på följande ställen:

  • Dala-Floda reningsverk (Svedjebyn 3:11)
  • Björbo reningsverk (Hagelängsvägen 9)
  • Vansbro brandstation under deras ordinarie öppettider.

Det du som fastighetsägare i utsatta områden SKA göra är:

  • Täck för ALLA golvbrunnar i källaren med täcklock. Detta är otroligt viktigt då avloppssystemet kan bli överbelastat. Det kan leda till att du får upp avloppsvatten i din fastighet!

    Vi kommer främst dela ut täcklock till fastigheterna vi bedömer som extra utsatta. Får du ändå in vatten i din fastighet trots att du satt för golvbrunnarna med täcklock är det extra viktigt att du INTE tar bort täcklocken för att bli av med vattnet! Det är troligen älvvatten du fått in och det gör inte lika stor skada som om du tar bort locket och får in avloppsvatten istället! Ledningarna klarar inte av den högre belastningen från älvvatten också vilket kommer leda till fler översvämningar i fastigheter än vad som är nödvändigt.

  • Plocka bort värdesaker från nedre plan i förebyggande syfte! När vattnet börjar stiga i fastigheten är det skönt att veta att värdesakerna är utom fara. Det underlättar även saneringsarbetet när floden är över och vattnet är borta.

  • Har DU en toalett i källaren behöver du se över om det finns behov av att täta den på något sätt.

Det är i första hand du som fastighetsägare som har ansvar att skydda din fastighet.

 

Följ läget på kommunernas respektive webbplatser:

 

Följ gärna utvecklingen hos Länsstyrelsen och SMHI: