Publicerad

Information om spolning av vattenledningsnätet i Rättvik vecka 37

Som en åtgärd för att hålla god vattenkvalitet i Rättvik spolas ledningsnätet regelbundet. Vi spolar nattetid kl. 22:00-04:00 för minimal störning.

Spolning vecka 37 sker i:
- Centrala Rättvik natten mellan måndag-tisdag och tisdag-onsdag.
- Sätra, Rovgärdet och Västberg natten mellan onsdag-torsdag.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt och att använda diskmaskin tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms , där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.