Publicerad

Kokningsrekomendation i Nås upphävd

Kokningsrekommendationen i Nås upphävs

Den kokningsrekommendation som utfärdades lördag 31/8 hävs nu.
Vi har genomspolat delar av dricksvattensystemet och tagit förnyade prover. Vi har nu dubbla prover som visar att halten av de aktuella mikroorganismerna i vattnet minskat eller försvunnit helt. Vår bedömning är också att vattnet innehållande mikroorganismer inte tagit sig ut i ledningsnätet och vidare till våra kunder.

Det var ett vattenprov i högreservoaren som efter analys på laboratorium visade sig innehålla halter av mikroorganismer överstigande livsmedelsverkets gränsvärde. Även om halterna var förhållandevis låga utfärdades en kokningsrekommendation som en säkerhetsåtgärd. Omgående påbörjades ett arbete för att omsätta vattnet i högreservoaren och därefter togs förnyade vattenprover. Dessa prover har alltså nu analyserats och analyserna visar att mikroorganismerna är borta. Eftersom samtliga vattenprover ute på ledningsnätet varit bra är vår bedömning att ingen av våra kunder haft dessa mikroorganismer i sitt dricksvatten. Vi hoppas ni haft förståelse och att ni ska få njuta av ett gott dricksvatten framöver.

Anders Hellman

Affärsområdeschef VA