Publicerad

Kokningsrekomendation i Nås

Kokningsrekommendation i Nås

Alla kunder som är anslutna till kommunalt vatten i Nås uppmanas att koka sitt dricksvatten. I samband med analysresultat från schemalagd vattenprovtagning har vi fått indikationer på att dricksvattnet kan innehålla förhöjda halter av mikroorganismer. Vi arbetar nu med att omsätta vattnet i systemet och ta förnyade vattenprover. Tills vidare uppmanar vi boende i Nås att koka sitt dricksvatten som en säkerhetsåtgärd.

Läs gärna mer om vad en kokningsrekommendation innebär:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten/nar-du-maste-koka-dricksvattnet Länk till annan webbplats.

Vi kommunicerar ytterligare information kring detta via radio, SMS och hemsida.

Anders Hellman

Affärsområdeschef VA

Uppdatering 2019-09-02

Kort uppdatering kring vattenkvalitén i Nås.
Kokningsrekommendationen kvarstår tillsvidare. Vi har under helgen och idag arbetat med att omsätta vattnet i delar av dricksvattensystemet. Under dagen har vi även tagit förnyade vattenprover som skickats till laboratorium för analys. Vi âterkommer så snart vi har mer information att delge er. Vi uppdaterar även hemsidan när mer info finns tillgänglig.

Uppdatering 2019-09-06

Kokningsrekommendationen i Nås är nu upphävd.