Publicerad

Läcksökning vattenledningsnätet i Tällberg, Leksands kommun

Fr.o.m. vecka 20 och några veckor framöver kommer vi att läcksöka vattenledningsnätet i Tällberg.

Arbetet kommer ske både dagtid och nattetid och därmed kommer personal från DVAAB att röra sig i området. Målsättningen är att ingen av våra kunder ska bli utan vatten under arbetet.


SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms