Publicerad

Ny vattenavstängning i Dådran

På grund av reparationsarbete kommer vattenleveransen hos er som bor i Dådran att stängas av den 8 oktober mellan kl 08:00 - 16:00. Denna gång gäller det hela Dådran.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk:
http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html