Publicerad

Planerat underhållsabete i Lima / Krökbacken i Leksand

Den 21 januari kommer vattnet att stängas av för boende i Lima och Krökbacken i Leksand på grund av planerat underhållsarbete. Avstängningen kommer att vara mellan kl 10:00 - 12:00.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk: http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html