Publicerad

Reparation av vattenläcka i Gassarvet, Siljansnäs

På grund av reparation av en pågående vattenläcka kommer vi att stänga av vattnet för en mindre del av Gassarvet i Siljansnäs, Leksand. Berörda fastigheter får sms. Vi beräknar att vattnet kommer vara avstängt mellan kl. 8-16 under tisdagen den 10 mars.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.
Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på www.dalavattenavfall.se/sms

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk: http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html.