Publicerad

Reparationsarbete av VA-läcka, Gagnefs kommun

Vi kommer under torsdagen den 9/12 utföra ett reparationsarbete av en VA-läcka på ledningsnätet i Björbo, Gagnefs kommun. Reparationsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet mellan kl. 09.00-13.00. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden. En tankvagn kommer finnas ställd vid Fänforsen - ta med egna kärl!

Uppdatering 2021-12-09 kl. 12.00

Arbetet har blivit försenat och avstängninga av vattnet kommer istället ske mellan kl. 13.00-15.00. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden. En tankvagn kommer finnas ställd vid Fänforsen - ta med egna kärl!

 


Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat.
Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms (länken öppnas i samma fönster), där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.