Publicerad

Reparationsarbete i Gröntuv, Gagnef Kommun

Måndagen den 25/10 pågår ett reparationsarbete av pumpstationen i Gröntuv. Detta kommer att påverka vattenleveransen till ett 10-tal fastigheter. Arbetet förväntas pågå några timmar. Vi uppdaterar här löpande.

Uppdatering 2021-12-25 kl:13:50

Pumpstationen i Gröntuv är nu åtgärdad och samtliga fastigheter har åter vatten.

bland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.