Publicerad

Reparationsarbete i Hjortnäs, Leksand

På grund av ett akut reparationsarbete kommer vi att stänga av vattnet för boende på Hjortnäs Träsgattu 2-8 och Hjortnäs Siljansvägen 287 i Leksand idag den 10/10 kl. 12:00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Vi beräknar att vattnet skall vara åter den 10/10 kl. 16:00.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms