Publicerad

Reparationsarbete runt Forsmans väg, Backängsvägen och Kvarngatan, Rättvik

På grund av reparationsarbeten på ledningsnätet blir vattnet avstängt för boende runt Backängsvägen, Forsmans väg och delar av Kvarngatan i Rättvik på onsdag den 28/8 kl. 08:00.

Vi beräknar att vattnet skall vara åter den 28/8 kl. 16:00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.
Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst här Öppnas i nytt fönster..