Publicerad

Reparationsarbete Tibble, Leksands Kommun

Abonnenter i området Tibble, Leksands kommun kan uppleva ett dåligt vattentryck samt flöde. Medan vissa abonnenter kan vara helt utan vatten. Reparationsarbete pågår.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms Länk till annan webbplats., där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.