Publicerad

Slamtömning i Bergsäng och Styrsjöbo i Leksands kommun

Den ordinarie tömningen av slambrunnar har försenats då vår anläggning för mottagning av brunnsslam vid reningsverket i Övermo, Leksand haft svårt att ta emot mängden slam. Planen är att brunnarna ska tömmas under vecka 33.

Vi hoppas att förseningen inte orsakar några olägenheter för er som drabbas och hoppas att ni har förståelse för att förseningen har uppstått.

Du vet väl om att vi har en sms-tjänst för avisering och kvittens vid slamtömning?