Publicerad

Spillvattenläcka utanför Stiftsgården, Rättvik

Uppdatering 2020-02-26 kl. 14:40

Reparationen är nu klar.

Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Uppdatering 2020-02-17 kl. 13:40

På grund av den hårda pålandsvinden som råder kommer arbetet med reparationen att fortsätta under tisdagen den 18/2.

Vi är tacksamma för att boende har hörsammat vår vädjan om att vara återhållsamma med att spola ut vatten i avloppet. Så länge det inte regnar är nu situationen under kontroll och disk- och tvättmaskiner kan användas även om vi är tacksamma för fortsatt återhållsamhet tills reparationen är färdig.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Uppdatering 2020-02-14 kl. 11:05

En tungdykargrupp har inspekterat sjöledningen och reparation kommer att genomföras på måndag den 17/2.

_____________________________________________________________________________________________________________________

En trycksatt sjöledning för spillvatten har fått en läcka utanför Stiftstgården i Rättvik. Ledningen leder spillvatten från delarna väster om Stiftsgården.

Vi ber därför boende i Sjurberg och Vikarbyn att använda avloppet med återhållsamhet. Vänta om möjligt med att tvätta och diska tills ny information ges. Dricksvattnet påverkas inte av läckan. 

Reparationsinsatsen har inletts. På grund av att läckan är under vatten kommer arbetet kräva externa resurser och eventuellt fortsätta under torsdagen. Under reparationsarbetet leds spillvattnet mot reningsverket i Rättvik i en äldre ledning av mindre dimension vilket begränsar kapaciteteten. 

Vi uppdaterar informationen löpande här.