Publicerad

Spolning av ledningsnätet i Sjurberg, Rättviks kommun

Som en åtgärd för att hålla god vattenkvalitet i Rättvik spolar vi ledningsnätet regelbundet. Arbetet sker nattetid kl. 22:00-04:00 för minimal störning. Nätterna mellan onsdag-torsdag 9-10/12 samt mellan torsdag-fredag 10-11/12 kommer vi spola ledningsnätet i Sjurberg, Rättviks kommun. Boende i Sjurberg och Vikarbyn kan komma att märka av denna spolning.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt och att använda diskmaskin tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sm Länk till annan webbplats.s , där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.