Publicerad

Spolning av vattenledningsnätet i Dalfors v. 8

Spolning sker vecka 8 nattetid kl 22:00–03:00 för minimal störning.

Som en åtgärd för att hålla god vattenkvalitet i Rättvik spolas ledningsnätet regelbundet.

  • Spolning sker i Dalfors den 19-21 februari nattetid

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.
Undvik att tvätta vittvätt och att använda diskmaskin tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms