Publicerad

Spolning av vattenledningsnätet i Ovanmyra, Rättviks kommun

Under vecka 20 kommer vi att spola vattenledningsnätet i Ovanmyra.

Vi spolar på nätterna (22-03), tisdag 12 maj - fredag 15 maj.

Underhållsarbeten kan resultera i att vattnet tillfälligt blir missfärgat och/eller att luft samlas i ledningarna - spola därför försiktigt tills vattnet är klart igen och luften i vattnet är borta. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Spolningen görs för att hålla vattenledningsnätet rent från oönskade beläggningar.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms