Publicerad

Spolning avloppsledningar Rännarhedsvägen Gagnefs kommun

Mellan klockan 8:00 och 13:00 onsdagen den 29 april, kommer vi utföra spolning av avloppsledningar längs Rännarhedsvägen.

Spolningen kan komma att höras via ert avlopp och framkomligheten längs vägen kan tillfälligt påverkas.

Ibland kan spolningen påverka vattenlåsen i omkringliggande fastigheter. För att undvika avloppslukt i er fastighet kan ni med fördel kontrollera och fylla på vattenlåsen i golvbrunnarna efter vår spolning.

SMS har skickats till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms