Publicerad

Störning av vattenleveransen i Söderås, Rättvik

På grund av en avgrävd elkabel kan vi för närvarande inte leverera vatten i Söderås i Rättviks kommun. Reparationsarbete pågår.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.