Publicerad

Störningar i vattenleverans i Nås, Vansbro.

Det kan under dagen förekomma störningar i vattenleveransen för boende på Arkivvägen och för skolan i Nås. Vi utför arbeten i ledningsnätet mellan kl 8:00 - 16:00

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms