Publicerad

Strömavbrott i Dalfors påverkar vattenleverans

Den 14 januari är det planerad strömavbrott kl. 11.00-12.00 i hela Dalfors. Strömavbrottet kan påverka vattenleveransen.
Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar kallvatten i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms.