Publicerad

Tillfällig vägomledning Industrivägen-Brändavägen, Rättviks kommun

Under v 23-24 gräver vi för nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar på Industrivägen-Brändavägen i Rättvik. Medans arbetet pågår är korsningen Brändavägen Industrivägen avstängd. En tillfällig väg har ordnats för att trafikanter ska slippa åka genom arbetsområdet - följ skyltning på plats. Läs mer om aktuellt projekt på vår sidan här >