Publicerad

Tjällossning orsakar problem vid sophämtning

Det är just nu problem med framkomlighet för sopbilarna i vissa områden på grund av tjällossning som resulterar i mjuka vägar vägar där sopbilen riskerar att köra sönder vägen eller fastna.

Om vi ska åka in på en väg som är skyltad med viktbegränsning 4 ton MÅSTE det finnas en tilläggskylt som talar om vilken trafik/fordon som är undantagna.