Publicerad

Trasig säkring vid pumpstation Hjortnäs, Leksands kommun

Vid en tillsyn i Hjortnäs, Leksands kommun, upptäckte vi idag 25 juni att en säkring i en pumpstation hade gått sönder. Felet är nu åtgärdat och extra tillsyn av pumpstationen är nu schemalagd.

Felet i pumpstationen har inneburit att avloppsvatten har runnit ut i Siljan. Vi bedömer att mängden utsläpp kan vara upp till 5 kubik men troligtvis mycket mindre.

En anmälan om felet lämnas enligt regelverket in till miljökontoret för behandling av ärendet. Miljökontoret bedömer om vidare åtgärder kommer vidtas.