Publicerad

Underhållsarbete Dala-Järna, Vansbro kommun

Under tisdagen den 4 juni behöver vi stänga av vattnet pga. av underhållsarbete i ledningsnätet. Vattnet stängs av mellan kl. 09:00-16:00 för fastigheterna fr.om. Ålhedsvägen upp längs Leksandsvägen och genom Noret i Dala-Järna, Vansbro kommun.

Vi rekommenderar boende att i förväg tappa upp vatten att använda under dagen.

 

Uppdatering 20190604 kl. 11:40
Arbetet är nu klart och vattnet är åter påsläppt för samtliga fastigheter.

 

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Sms har skickats till berörda, har du inte fått sms-utskicket kan du enkelt anmäla dig till vår sms-tjänst här >