Publicerad

Underhållsarbete Furudal, Rättvik

På grund av ett underhållsarbete kommer vi att stänga av vattnet för en liten del av Furudal i Rättvik. Detta sker måndagen den 16 mars mellan kl 09:30 och 18:00. Berörda fastigheter får detta SMS om mobilnummer finns registrerat på adressen.

Gäller fastigheter på Genvägen, Noretvägen,skogsstigen sat Tappudsvägen.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på www.dalavattenavfall.se/sms
Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk: http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html