Publicerad

Underhållsarbete, Hälla, Leksand

På grund av ett underhållsarbete kommer vi att stänga av vattnet för boende på delar av Hälla Dundergattu, Hälla Hyttbacken, Hälla Osträngsgattu, Hälla Haggattu, Hälla Sandbacken och Hälla Sågmyravägen i Leksand den 31/1 kl. 08:00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Vi beräknar att vattnet skall vara åter den 31/1 kl. 16:00.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda.
Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms


Uppdatering 2020-01-31 kl 16:00

Arbetet fortsätter under fredagskvällen och vattnet beräknas vara åter senast kl 20:00.

Uppdatering 2020-01-31 kl 20:15

Tyvärr har oförutsedda problem har uppstått vid underhållsarbetet som gör att vattenleveransen uteblir under natten mellan fredagen den 31/1 och lördagen den 1/2. Reparationsarbetet fortgår under lördagen och vi informerar berörda fastigheter via sms och via vår webb. Vatten finns att hämta vid en brandpost med tappkran vid Jakopesgattu 1 i Ullvi. Medtag egna kärl!