Publicerad

Underhållsarbete i Djura, Leksand

På grund av ett underhållsarbete kommer vi att stänga av vattnet för boende på Djura Grådavägen, Djura Dikårsvägen och Djura Dik Olofs väg i Leksand den 6/11 kl. 10:00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Vi beräknar att vattnet skall vara åter den 6/11 kl. 14:00.

Uppdatering 2019-11-06 kl. 11:40:
Arbetet är nu klart och vattnet är påkopplat.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms.