Publicerad

Underhållsarbete i Gagnef, Gagnefs kommun

Vi kommer under måndagen den 24/8 utföra reparationsarbete på ledningsnätet vid Snibbvägen/Mats Ers väg, Gagnefs kommun.

Vattnet kommer vara avstängt mellan kl. 10:00 till 14:00.

När det trycket i ledningarna sjunker kan det finnas en risk att bakterier tränger in i skarvarna. Därför uppmanar vi att som en extra försiktighetsåtgärd koka det vatten som ska drickas eller användas vid matlagning under ett dygn från det att vattnet åter är tillbaka. Ett alternativ är att använda vatten som är tappat innan vattenavstängningen.

Generella tips kring kokningsrekommendationer:

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. 

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms