Publicerad

Underhållsarbete i Hälla, Leksand

På grund av underhållsarbete i ledningsnätet kommer vi att stänga vattnet för boende i delar av Hälla, Leksand torsdagen den 6 februari.

Berörda fastigheter får sms. Arbetet beräknas pågå mellan kl 11:00-16:00

Uppdatering 2020-06-06

Arbetet fortsätter och boende kommer vara utan vatten även fredagen den 7 februari mellan kl 8:00 - 16:00

Vatten finns att hämta vid en brandpost med tappkran vid Jakopesgattu 1 i Ullvi. Medtag egna kärl.

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk: http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html