Publicerad

Underhållsarbete i Kalkbackarna, Vikarbyn, Rättviks kommun.

Måndag 29 april kommer vi att utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet för boende i Kalkbackarna, Vikarbyn, Rättviks kommun.

Detta innebär att vattnet stängs av mellan kl. 09:30-11:30 för boende i området. Vi rekommenderar boende att i förväg tappar upp vatten att använda under dagen.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått sms-utskicket kan hen enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.