Publicerad

Underhållsarbete i Sifferbo, Gagnef kommun

Onsdag 17 juni behöver vi stänga av vattnet i Sifferbo, Gagnefs kommun. Vattnet kommer vara avstängt mellan kl. 10.00 - 16.00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Fortsatt arbete med att uppdatera kartunderlaget för ledningsnätet i Sifferbo utförs kontinuerligt och du som blir utan vatten under dagen uppmanas därför kontakta vår tekniker Tommy Rönnholm 0247-44176.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms